Kontakt

Informacje na temat Projektu można uzyskać:

a) telefonicznie pod numerem telefonu 606-157-208.
b) e-mailowo pod adresem h.nowakowska(at)culturamemoriae.pl,
c) w zakresie ochrony danych osobowych: dane.osobowe(at)culturamemoriae.pl z zastrzeżeniem, że  Operator nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na każdy z otrzymanych maili.

Wzór Wniosku o przyznanie Świadczenia dostępny jest także:

a) na stronie internetowej Operatora www.culturamemoriae.pl
b) na stronie internetowej Fundacji PGE, www.gkpge.pl/Fundacja
c) w siedzibie Zarządu Głównego Związków Powstańców Warszawy, ul. Długa 11 00-238 Warszawa,
d) w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa,

Wnioski należy wysłać pocztą na adres:

Fundacja Cultura Memoriae
skr. poczt. 971, 00-001 Warszawa

Wnioski można składać od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. O dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego.