Pobierz wniosek

Pobierz wniosek o przyznanie świadczenia (plik PDF)

Wniosek o przyznanie Świadczenia można pobrać TU (pobierz plik) a także:
a) na stronie internetowej Operatora www.culturamemoriae.pl
b) na stronie internetowej Fundacji PGE, www.gkpge.pl/Fundacja w zakładce „Programy”, „Bohaterowie Naszej Przyszłości”
c) w siedzibie Zarządu Głównego Związków Powstańców Warszawy, ul. Długa 11 00-238 Warszawa,
d) w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa,
e) uzyskać na wniosek złożony telefonicznie u Operatora pod numerem telefonu 606-157-208.

Dokumenty po wypełnieniu należy odesłać na adres :

Fundacja Cultura Memoriae
skr. poczt. 971
00-001 Warszawa

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2018 roku, decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie zachęcamy wszystkie Osoby Uprawnione do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.